Kadry i Płace

  • rozliczanie umów o pracę
  • rozliczanie umów zlecenie i o dzieło
  • rozliczenia z ZUS i US
  • prowadzenie teczek osobowych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej
  • roczne rozliczenia podatkowe