kartki i kalkulator

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Wołominie

Książki Przychodów i Rozchodów

Książka przychodów i rozchodów służy do ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ujmuje ona przychody i rozchody (koszty), które pozwalają podatnikom na ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu i wyliczenie wysokości zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy. Jeśli szukasz osoby, która poprowadzi taki rejestr dla Twojego przedsiębiorstwa, zachęcam do skorzystania z moich usług księgowych.

Współpracuję z firmami o różnych typach działalności, a także rozliczającymi się w oparciu o różne sposoby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, w tym ryczałt ewidencjonowany i księgi rachunkowe. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów pozostaje jednak jednym z najczęściej wykorzystywanym sposobów wyliczania zobowiązania podatkowego.

 

Księga Przychodów i Rozchodów – kto musi ją prowadzić?

Przepisy prawa podatkowego przede wszystkim nakładają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, które nie przekroczyły określonego progu przychodów netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że polskie przepisy podatkowe często podlegają zmianom, co może powodować u przedsiębiorców uzasadnione wątpliwości czy wręcz obawy. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy w prowadzeniu rozliczeń podatkowych daje pewność, że formalności są pod kontrolą. Osoba zajmująca się prowadzeniem KPiR profesjonalnie musi na bieżąco aktualizować swoją wiedzą. Jeśli chcesz mieć pewność, że współpracujesz właśnie z takim fachowcem – zachęcam do skorzystania z moich usług.

W ramach usług dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw oferuję:

  • weryfikację pod względem rachunkowym dokumentów potwierdzających operacje gospodarcze oraz ich ewidencję,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia,
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do US.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z wołomińskim biurem. Z przyjemnością udzielę Ci wszelkich informacji.