długopis na wykresie kołowym

Prowadzenie ksiąg handlowych w Wołominie

Na przedsiębiorstwach, których dochód za poprzedni rok przekroczył prób 2 000 000 euro, ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. Warto wiedzieć, że jest to jeden z najbardziej zaawansowanych sposobów ewidencji. Właśnie dlatego wielu przedsiębiorców rezygnuje z samodzielnego rozliczania podatków i zleca ich prowadzenie zewnętrznej firmie. W tym celu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez moje biuro rachunkowe mieszczące się w Wołominie.

Prowadzenie ksiąg handlowych jest skomplikowaną procedurą, która polega na bardzo szczegółowym ujęciu wszystkich zdarzeń gospodarczych mających wpływ na kondycję firmy. Księgi rachunkowe są zatem znacznie bardziej rozbudowane niż Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencja ryczałtu. Taki sposób zapisu ma na celu dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji na temat stanu finansowego firmy. Te dane mogą być przydatne między innymi akcjonariuszom. Dlatego też jednym z typów przedsiębiorstw, które są zobowiązane prawnie do prowadzenia ksiąg handlowych, są niektóre typy spółek.

Jeśli Twoja firma także ma obowiązek rozliczania się na zasadach ksiąg rachunkowych, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalisty. Samodzielnie prowadzenie takich rejestrów jest wręcz niewykonalne. Wynika to z konieczności poświęcenia bardzo dużej ilości czasu, a także zdobycia wiedzy branżowej, która jest niezbędna, by wszelkich zapisów dokonywać zgodnie z przepisami i stanem faktycznym.

Jeśli szukasz osoby, która podejmie się takiego zadania, zachęcam do kontaktu z biurem w Wołominie. Jako osoba, która pracuje w tej branży od wielu lat, zapewniam najwyższą jakość każdej usługi.

 

Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

Obowiązek ich prowadzenia reguluje ustawa o rachunkowości. Dotyczy on wszystkich spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych oraz komandytowych akcyjnych, jawnych partnerskich, a także osób posiadających jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wniosły co najmniej 2 000 000 euro. Na podstawie przygotowanej dokumentacji wykonywane są sprawozdania finansowe.

 

Jakie informacje są odnotowywane?

Zgodnie z przepisami, w księdze handlowej, w porządku chronologicznym powinny być zapisywane wszystkie zdarzenia gospodarcze, rozliczenia z kontrahentami, operacje bankowe czy wpływy oraz wypływy z kasy. Bardzo ważne jest rzetelne i bezbłędne zapisanie wszystkich informacji. Właśnie dlatego często ten obowiązek jest powierzany zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Korzystając z danych zawartych w księgach możliwe jest tworzenie sprawozdań finansowych.

 

Z czego składają się niezbędne dokumenty?

W ich obręb wchodzi wiele elementów, takich jak:

  • księga główna – stanowi zbiór wykorzystywanych kont syntetycznych i zawiera zbiorcze zapisy np. Ewidencje wynagrodzeń,
  • dziennik – w porządku chronologicznym zapisywane są w nim wszystkie operacje gospodarcze,
  • zestawienie obrotów i sald,
  • księga pomocnicza – uzupełnienie zapisów z głównej
  • wykaz aktywów i pasywów – spis całego majątku firmy.

Stanowią one zatem zbiór danych dotyczących zasobów firmy oraz procesów gospodarczych, której jej dotyczą. Bardzo istotne jest jednak ich uzupełnianie w sposób systematyczny oraz bezbłędny. W ramach naszych usług wykonujemy kompleksowe działania, obejmujące rzetelne zapisywanie wszystkich danych oraz systematyczne prowadzenie dokumentów. Jeśli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, które w ten sposób przygotowuje sprawozdania firmowe, nie zwlekaj i skorzystaj oferty, którą przygotowało nasze biuro rachunkowe.