Prowadzenie ksiąg handlowych

Na przedsiębiorstwach, których dochód za poprzedni rok przekroczył prób 2 000 000 euro, ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. Warto wiedzieć, że jest to jeden z najbardziej zaawansowanych sposobów ewidencji. Właśnie dlatego wielu przedsiębiorców rezygnuje z samodzielnego rozliczania podatków i zleca ich prowadzenie dla zewnętrznej firmy. W tym celu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez moje biuro rachunkowe mieszczące się w Wołominie.

Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

Obowiązek ich prowadzenia reguluje ustawa o rachunkowości. Dotyczy on wszystkich spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych oraz komandytowych akcyjnych, jawnych partnerskich, a także osób posiadających jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wniosły co najmniej 2 000 000 euro. Na podstawie przygotowanej dokumentacji wykonywane są sprawozdania finansowe.

Jakie informacje są odnotowywane?

Zgodnie z przepisami, w księdze handlowej, w porządku chronologicznym powinny być zapisywane wszystkie zdarzenia gospodarcze, rozliczenia z kontrahentami, operacje bankowe czy wpływy oraz wypływy z kasy. Bardzo ważne jest rzetelne i bezbłędne zapisanie wszystkich informacji. Właśnie dlatego często ten obowiązek jest powierzany zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Korzystając z danych zawartych w księgach możliwe jest tworzenie sprawozdań finansowych.

Z czego składają się niezbędne dokumenty?

W ich obręb wchodzi wiele elementów, takich jak:

  • księga główna – stanowi zbiór wykorzystywanych kont syntetycznych i zawiera zbiorcze zapisy np. Ewidencje wynagrodzeń,
  • dziennik – w porządku chronologicznym zapisywane są w nim wszystkie operacje gospodarcze,
  • zestawienie obrotów i sald,
  • księga pomocnicza – uzupełnienie zapisów z głównej
  • wykaz aktywów i pasywów – spis całego majątku firmy.

Stanowią one zatem zbiór danych dotyczących zasobów firmy oraz procesów gospodarczych, której jej dotyczą. Bardzo istotne jest jednak ich uzupełnianie w sposób systematyczny oraz bezbłędny. W ramach naszych usług wykonujemy kompleksowe działania, obejmujące rzetelne zapisywanie wszystkich danych oraz systematyczne prowadzenie dokumentów. Jeśli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, które w ten sposób przygotowuje sprawozdania firmowe, nie zwlekaj i skorzystaj oferty, którą przygotowało nasze biuro rachunkowe.